Inkasso på dina villkor.

Inkasso är kostnadseffektivt

Vår tanke är att det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att hantera inkasso. Våra mallar för inkasso är helt gratis att använda och uppfyller alla krav för ett inkassokrav.

Inkasso ger ökad likviditet

Visste du att 85 % av alla fakturor betalas efter förfallodatum, vilket förstås innebär stora kapitalförluster för företagen. En effektiv metod att öka likviditeten och minska räntekostnaderna är att skicka ut betalningspåminnelser och inkassokrav.

Kunder betalar i första hand fakturor från företag som skickar ut betalningspåminnelser, allt för att slippa onödiga utgifter. De företag som inte är aktiva får betalt sist. Ett företag som istället har fasta rutiner för betalningspåminnelser och inkasso får både en bättre lönsamhet och en bättre likviditet.

Inkasso leder inte till sämre kundrelationer. Betalningspåminnelser fångar istället ofta upp oklarheter och eventuella reklamationer. De kunder som får inkassokrav är oftast väl medvetna om att de inte har betalt.

Därför är det bättre att redan på ett tidigt stadium komma ingång med inkasso. Ju längre tiden går, desto större är risken att inte få betalt.

Inkassokonsult KB erbjuder alla inkassotjänster, från påminnelseservice till inkassohantering. Genom att låta oss ta hand om dina inkassotjänster får dina påminnelser en större tyngd, du frigör tid för att göra det du som företagare är bäst på och du slipper problemen med kreditförluster. Ta kontakt med oss redan idag för att få höra hur vi kan hjälpa just dig.

När ska ett ärende lämnas till inkasso?

Påminnelse- och inkassohanteringen bör inledas så snabbt som möjligt efter att en faktura har förfallit till betalning. Ju längre man väntar med åtgärder, desto mindre är sannolikheten att få betalt för fakturan.

Om fakturan inte betalas bör en betalningspåminnelse skickas ut 3 – 7 dagar efter förfallodatum. Påminnelsen bör innehålla en uppmaning att betala inom en vecka. Om betalningen trots detta inte sker bör ärendet lämnas vidare till inkasso 2 – 5 dagar efter påminnelsens förfallodatum.
Anledningen till att man ger ytterligare en tidsfrist innan nästa steg vidtas är för att kontrollera så att inte betalning skett på själva förfallodagen. Det kan nämligen ta 2 – 3 dagar innan pengarna når fram till ditt konto efter att gäldenären betalt. Den extra tidsfristen ger nöjdare kunder. Det är ju irriterande att få inkassokrav trots att betalning gjorts, även om den var sen. Tidsfristen sparar också in arbetet med att återkalla ett inkassoärende.

Det finns inte någon anledning till att ge ytterligare någon tidsfrist därefter, såvida inte kunden har invändningar eller har ansökt om en avbetalningsplan.

  • Fakturans betalningstid 30 dagar
  • Tidsfrist innan påminnelse, 3 -7 dagar
  • Tidsfrist innan inkasso 2-5 dagar

Om denna tidsplan följs så har det gått 35 – 42 dagar sedan kunden ursprungligen fakturerades. Inkasso ger kunden en tidsfrist på åtta – tolv dagar. Betalningen skjuts allt längre fram i tiden, vilket leder till större räntekostnader och större osäkerhet för dig som företagare. Det finns därför all anledning till att ha fasta rutiner för påminnelser och inkassohantering. Det ger mindre kreditrisker och det förbättrar relationen till kunden, eftersom eventuella reklamationer snabbare kan inhämtas.
Se till att alltid ha skickat ut minst en påminnelse innan inkassohanteringen inleds, så att kunden har möjlighet att höra av sig om han eller hon inte är helt nöjd.

Kreditpolicy

En kreditpolicy syftar till att minska riskerna för kreditförluster. Det första steget i en kreditpolicy är att analysera hur stora risker som man kan ta och hur stor betalningsfrist som man kan bevilja till enskild kund.

Om en ny kund vill handla på kredit så ska fakta om kundens lönsamhet, eventuella betalningsanmärkningar, ägare, ledning och styrelse inhämtas. Vid ändrade ägarförhållanden och styrelse så bör de nya ägarna och ledningen kontrolleras.

När tidigare kunder beställer så kontrolleras tidigare betalningar och nivån på nuvarande krediter. Vid större kreditförfrågningar bör bolaget kontrolleras om det finns nya ägare eller ledning.

För att minska kreditriskerna och snabbare få in kapital bör ett policydokument arbetas fram. Dokumentet ska fastställa hur stor kredit som kan beviljas och rutiner för kravhantering.
Om kunden inte betalar en faktura så beror det främst på två orsaker, antingen är kunden inte nöjd eller så har kunden inte några medel att betala med. Om det inte föreligger någon reklamation bör en betalningspåminnelse skickas ut inom en vecka. Finns det en reklamation så bör denna klaras ut innan kunden krävs på pengar.

Om betalningspåminnelsen inte leder till någon reaktion, antingen betalning eller anmärkning mot fakturan, så skickas ett inkassokrav ut. Syftet är dels att snabbt kunna rätta till felaktigheter som kan ha begåtts och dels att få kunden att snabba på med betalning. En kund som inte betalar en faktura inväntar oftast betalningspåminnelse innan han eller hon betalar. Betalas inte betalningspåminnelsen bör inkasso vidtas så snabbt som möjligt, det företag som står sist i kön får betalt sist. Ett företag som är aktivt med att skicka ut betalningspåminnelser och inkassokrav har mycket större chans att få betalt för sin fordran än ett företag som bara sitter passivt och väntar på att pengarna ska komma in.